U heeft inbraakschade?

Bent u het niet eens met het schadebedrag dat is vastgesteld door de expert van uw verzekeraar of heeft u te maken met een grote schade waarbij u ondersteund wilt worden? Neem dan contact met ons op.

Schade-Expert
Na een inbraakschade kunt u achterblijven met een grote schadepost. Uw verzekeraar zal daarom in de meeste gevallen een schade-expert inschakelen. De expert van uw verzekeringsmaatschappij heeft de taak om de door u geleden schade vast te stellen en af te handelen. Maar, hoe goed dat ook wordt gedaan, er kunnen discussies ontstaan. Daarnaast vertegenwoordigt de expert de belangen van zijn opdrachtgever; de verzekeringsmaatschappij. Ze zijn ervaren met het schaderegelingsproces en kennen de polisvoorwaarden veelal beter dan u. Ook is het voor een leek op dit vakgebied de beoordeling van de expert vaak moeilijk te controleren en lastig om aan te vechten.

Schadehulp Expertisediensten bv zal gedurende de schaderegeling uitsluitend uw belangen vertegenwoordigen.

Contra-expertise inbraakschade aanvragen

Naam en adres Naam en voorletters:
Adres en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Uw tussenpersoon Wordt deze schade gemeld via uw assurantietussenpersoon?
Nee
Ja

Omschrijving gebeurtenis

Bijlagen toevoegen Voeg eventueel een schadeformulier, foto's of andere bijlagen toe...


U kunt alleen JPG, PDF, GIF of PNG bestanden uploaden en deze mogen maximaal 1MB groot zijn!

Bevestiging Met het invullen van dit formulier gaat u ermee akkoord dat:
- U de vragen naar waarheid heeft beantwoord
- De algemene voorwaarden van Schadehulp van toepassing zijn

Anti-spamcontrole CAPTCHA code

Herhaal code:


Verstuur het formulier

De afwikkeling van uw schade is stap voor stap en volledig transparant te volgen.

Klik hier voor de werkwijze van Mijn Schadehulp

Bent u het niet eens met het schadebedrag dat is vastgesteld door de expert van uw verzekeraar of heeft u te maken met een grote brandschade waarbij u ondersteund wilt worden? Neem dan contact met ons op.

Ga naar...

Schadehulp Expertisediensten, afdeling Bouw
Schadehulp BV
Informatiebrochures